MOŻEMY
JESZCZE
WIĘCEJ!

Zaapeluj do Ministra
Jarosława Gowina
o zmianę prawa,
by chroniło wykładowców!

MOŻEMY
JESZCZE
WIĘCEJ!

Zaapeluj do Ministra Jarosława Gowina o zmianę prawa, by chroniło wykładowców!

Podpisz apel do Ministra Jarosława Gowina
o obronę wolności słowa na polskich uniwersytetach!

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister nauki i szkolnictwa wyższego

Jarosław Gowin

 

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana z apelem o podjęcie działań, które przywrócą wolność debaty akademickiej na polskich uniwersytetach. Ostatnie wypadki świadczą bowiem o tym, że uczelnie – bardziej niż arenę wymiany rzeczowych stanowisk – zaczynają dziś przypominać „fermy” kadr ideologicznych nowej lewicy.

Najjaskrawszym przejawem tego stanu rzeczy są szykany wobec wykładowców uniwersyteckich, którzy poddają krytyce ideologiczne tezy propagowane przez środowiska skrajnie lewicowe, organizacje feministyczne czy lobby organizacji LGBTQ.

Posługiwanie się konstytucyjną definicją małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety jest dziś powodem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Odnoszę się tu do sprawy prof. Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, czy też ukaranego za podobne „przewinienie” prof. Aleksandra Nalaskowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Niepokojąca jest w tym kontekście postawa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), która w imię „debaty akademickiej, merytorycznej, wolnej od pogardy”, zdaje się sankcjonować eliminowanie z tejże debaty osób o tradycyjnym systemie wartości.

Jednocześnie niemal bez echa przechodzą wulgarne wypowiedzi pracowników naukowych, wyrażające pogardę wobec rodzin wielodzietnych, mieszkańców wsi czy osób wierzących.

Dlatego proszę Pana ministra o przyjęcie i zapoznanie się z przygotowanym przez Instytut Ordo Iuris projektem zmiany ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Zmiany proponowane w tej regulacji mają na celu stworzenie mechanizmu zapewniającego lepszą ochronę wolności słowa na polskich uczelniach, a tym samym wzmocnienie ochrony podstawowych swobód osób kształcących się, pracujących tam bądź współpracujących ze światem nauki.

Już dziś apeluję o Pańską interwencję. Wierzę, że łączy nas przekonanie, że polskie uczelnie powinny być forum ożywionej i owocnej debaty, miejscem poszukiwania prawdy i kuźniami przyszłych polskich elit!

 

PROJEKT USTAWY MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

[quform id=”2″ name=”tu zbieramy podpisy_2″]

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny oraz Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

© Centrum Życia i Rodziny 2024